درباره فن اپ

سایت فن اپ یکی از پروژه های شرکت آرکا هوشمند پرداز که باهدف بهبود سطح دانش و مهارت ورزی کارآموزان و دانش آموزان فنی وحرفه ای و نیز فراهم سازی بستری آموزشی درجهت تولید محتوا برای آموزشگاه ها ومربیان خبره فعالیت خود را در این حوزه آغاز نموده است. در راستای این اهداف تیم فن اپ در طی 6 ماه توانست هرآنچه را که در راستای عملی کردن این اهداف لازمست را برای کاربران فراهم آورده است .

تیم فن اپ در طراحی سایت ، سهولت استفاده ازآن و کاربردی بودن سایت را در اولویت طراحی قرار داده است، زیرا معتقد است که تمامی اقشار جامعه باید بتوانند از خدمات و امکانات موجود درآن درجهت رشد دانش و مهارت ورزی خود استفاده نمایند.

رسالت فن اپ تامین کلیه نیازهای یک فرد در کسب دانش و مهارت است. ما همه ی زیرساخت های لازم درجهت ارتقا و افزایش دانش و مهارت ورزی را برای کلیه کاربران خود فراهم ساخته ایم تا به درست ترین وآسان ترین شیوه بتوانند از خدمات موجود در فن اپ بهره لازم راببرند .