تعداد آزمون ها : 17

پرورش زنبور عسل

(4.7)
تعداد آزمون ها : 16

کاربر گیاهان دارویی

(4.7)
تعداد آزمون ها : 2

بسته بندی مرکبات

(4.6)
تعداد آزمون ها : 3

پرورش قارچ دکمه ای

(4.8)
تعداد آزمون ها : 6

پرورش قارچ صدفی

(4.5)
تعداد آزمون ها : 1

پرورش بلدرچین

(4.8)
تعداد آزمون ها : 4

زعفران کار

(4.5)
تعداد آزمون ها : 7

پرورش دهنده گوسفند

(4.6)
تعداد آزمون ها : 2

تولید کننده ترشیجات و شور

(4.7)
تعداد آزمون ها : 4

پرورش دهنده توت فرنگی

(4.6)
تعداد آزمون ها : 12

کشتکار گلخانه ای خاکی

(4.8)
تعداد آزمون ها : 4

پرورش دهنده کاکتوس

(4.6)
تعداد آزمون ها : 6

پرورش گیاهان آپارتمانی

(0.0)