تعداد آزمون ها : 10

رایانه کار ICDL درجه 2

(4.4)
تعداد آزمون ها : 3

گردشگری عمومی

(4.5)
تعداد آزمون ها : 2

راهنماموزه

(4.3)
تعداد آزمون ها : 4

راهنما طبیعت گردی

(4.2)
تعداد آزمون ها : 10

مانتو دوز

(4.3)
تعداد آزمون ها : 6

الگوساز و برشکار لباس زنانه

(4.3)
تعداد آزمون ها : 1

ضخیم دوز زنانه

(4.2)
تعداد آزمون ها : 7

پیرایشگر موهای زائد با موم

(4.8)
تعداد آزمون ها : 4

بایگان

(4.8)
تعداد آزمون ها : 1

حسابدار دولتی

(4.3)
تعداد آزمون ها : 1

مسئول دفتر ( منشی گری )

(4.3)
تعداد آزمون ها : 1

نازک دوز مردانه

(4.5)
تعداد آزمون ها : 4

پداگوژی ( مربیگری عمومی )

(5.0)
تعداد آزمون ها : 2

راهنمای گرشگری بومی

(4.0)
تعداد آزمون ها : 8

راهنمای گردشگری فرهنگی

(4.3)
تعداد آزمون ها : 10

راهنمای گردشگری سلامت

(4.5)
تعداد آزمون ها : 1

سرپرست دبیرخانه

(3.8)
تعداد آزمون ها : 4

تند خوانی

(4.8)
تعداد آزمون ها : 4

فتوشاپ

(4.8)
تعداد آزمون ها : 3

فری هند

(4.0)
تعداد آزمون ها : 4

کاربر فلش

(4.8)
تعداد آزمون ها : 3

وردپرس

(4.2)
تعداد آزمون ها : 4

شهروند الکترونیک

(4.5)
تعداد آزمون ها : 4

کاربر رایانه

(3.5)
تعداد آزمون ها : 4

کاربر نرم افزار اداری

(4.5)
تعداد آزمون ها : 4

کورل دراو

(4.3)
تعداد آزمون ها : 10

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

(4.0)
تعداد آزمون ها : 10

آرایشگر موی زنانه

(4.5)
تعداد آزمون ها : 10

آرایشگر ناخن

(4.5)
تعداد آزمون ها : 10

پیرایشگر موی زنانه

(4.5)
تعداد آزمون ها : 10

آرایشگر دائم صورت زنانه

(4.0)
تعداد آزمون ها : 10

پیرایشگر مردانه

(4.3)
تعداد آزمون ها : 10

نازک دوز زنانه

(5.0)
تعداد آزمون ها : 6

الگوساز لباس به روش حجمی

(5.0)
تعداد آزمون ها : 10

دوزنده لباس شب و عروس

(4.0)
تعداد آزمون ها : 4

حسابدار صنعتی

(5.0)
تعداد آزمون ها : 10

حسابدارمقدماتی

(3.5)
تعداد آزمون ها : 14

حسابدارتکمیلی

(5.0)
تعداد آزمون ها : 3

رایانه کار حسابدار مالی

(4.0)
تعداد آزمون ها : 9

حسابدارحقوق و دستمزد

(3.8)
تعداد آزمون ها : 10

کاربر ماساژ

(4.3)
تعداد آزمون ها : 0

طب سنتی

(3.0)
تعداد آزمون ها : 10

آشپزی درجه 1

(4.5)
تعداد آزمون ها : 2

ورد

(4.0)
تعداد آزمون ها : 2

اکسس

(4.5)
تعداد آزمون ها : 2

اکسل

(4.0)
تعداد آزمون ها : 2

پاور پوینت

(3.5)
تعداد آزمون ها : 4

ICDL درجه 1

(4.5)
تعداد آزمون ها : 4

متعادل ساز چهره زنانه

(4.5)
تعداد آزمون ها : 10

تحصیل دار

(5.0)
تعداد آزمون ها : 6

متصدی کاردکس و کنترل موجودی

(4.0)
تعداد آزمون ها : 10

آشپزی درجه 2

(3.5)
تعداد آزمون ها : 10

HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست )

(5.0)
تعداد آزمون ها : 10

کارآفرین

(4.0)
تعداد آزمون ها : 10

اتوماسیون اداری

(4.0)
تعداد آزمون ها : 8

مربی مهد کودک

(5.0)
تعداد آزمون ها : 3

مدیر آموزشگاه

(5.0)
تعداد آزمون ها : 9

دوزنده لباس کودک ( بچگانه )

(4.0)
تعداد آزمون ها : 4

رنگ موی زنانه

(5.0)
تعداد آزمون ها : 4

کارآفرینی SYB

(5.0)
تعداد آزمون ها : 1

بافت موی زنانه

(5.0)
تعداد آزمون ها : 10

سالیدورکس

(5.0)
تعداد آزمون ها : 4

فست فود

(5.0)
تعداد آزمون ها : 3

کیک ساز و ترساز

(5.0)
تعداد آزمون ها : 5

مهارت سالم زیستن

(0.0)
تعداد آزمون ها : 8

پرده دوزی درجه 2

(0.0)
تعداد آزمون ها : 5

آشپزی سنتی

(4.0)
تعداد آزمون ها : 10

مدیریت برنامه ریزی خانواده

(0.0)
تعداد آزمون ها : 10

شیرینی پزی درجه 1

(0.0)
تعداد آزمون ها : 6

دسرسازبین الملل

(0.0)
تعداد آزمون ها : 5

کافی شاپ

(0.0)
تعداد آزمون ها : 11

امدادگرحوادث

(0.0)
تعداد آزمون ها : 7

نانوایی نان های حجیم

(0.0)
تعداد آزمون ها : 6

مدیر هتل

(0.0)
تعداد آزمون ها : 9

پاکسازی پوست صورت زنانه

(0.0)
تعداد آزمون ها : 6

راسته دوز

(0.0)
تعداد آزمون ها : 7

تزیین کننده فضای داخل

(0.0)