تعداد آزمون ها : 1

دوزنده لباس محلی کردی

(4.3)
تعداد آزمون ها : 22

قالی بافی درجه 2

(4.8)
تعداد آزمون ها : 11

عکاس دیجیتال

(5.0)
تعداد آزمون ها : 15

طلا و جواهر ساز

(4.5)
تعداد آزمون ها : 3

بافنده عروسک های تزئینی

(4.5)
تعداد آزمون ها : 9

کیف دوزی

(4.8)
تعداد آزمون ها : 6

بافنده پوشاک با میل

(4.5)
تعداد آزمون ها : 2

گلیم بافی

(4.2)
تعداد آزمون ها : 10

گوهر تراش - سنگ تراش قیمتی

(4.5)
تعداد آزمون ها : 1

حکاکی روی چرم

(3.8)
تعداد آزمون ها : 10

معرق کار چرم (سوخت نگار چرم)

(5.0)
تعداد آزمون ها : 10

سازنده زیورآلات چوبی

(3.6)
تعداد آزمون ها : 4

مرصع کار

(4.2)
تعداد آزمون ها : 10

گوهر تراش سنگ های قیمتی

(4.3)
تعداد آزمون ها : 10

سازنده تولیدات نمدی دست دوز

(5.0)
تعداد آزمون ها : 9

قلاب باف

(3.8)
تعداد آزمون ها : 4

شمع ساز

(4.3)
تعداد آزمون ها : 10

سرمه دوز

(4.0)
تعداد آزمون ها : 4

نقاشی با لعاب روی کاشی

(4.3)
تعداد آزمون ها : 2

ساخت گل های رویایی و کریستالی

(3.8)
تعداد آزمون ها : 3

بافنده گلیم تابلویی(تاپستری)

(4.7)
تعداد آزمون ها : 10

روبان دوز

(4.5)
تعداد آزمون ها : 4

شبه قالی ( فرشینه )

(4.5)
تعداد آزمون ها : 5

نقاش روی سفال

(3.5)
تعداد آزمون ها : 5

نقاش برجسته کار سفال

(3.5)
تعداد آزمون ها : 3

نقاش روی چوب

(5.0)
تعداد آزمون ها : 4

پیکر تراش چوب

(4.1)
تعداد آزمون ها : 3

رفوگر مقدماتی قالی

(4.0)
تعداد آزمون ها : 5

پته دوزی

(4.5)
تعداد آزمون ها : 7

ادواری قلاب بافی

(4.0)
تعداد آزمون ها : 10

میناکاری

(0.0)
تعداد آزمون ها : 11

گلسازی

(0.0)
تعداد آزمون ها : 5

فروشندگی طلا

(0.0)
تعداد آزمون ها : 6

درودگری درجه 2

(0.0)
تعداد آزمون ها : 4

نقاشی روی پارچه

(0.0)
تعداد آزمون ها : 7

طراحی فضای سبز

(0.0)
تعداد آزمون ها : 9

منبت کاری

(0.0)
تعداد آزمون ها : 7

گلدوزی ماشینی

(0.0)